BRC (British Retail Consortium)

1998 yılında İngiliz Perakendeciler Birliği (BRC) tarafından oluşturulan standart tedarikçilerin dikkatini, ürün güvenliği ile ilgili konulara çevirmek için oluşturulmuştur. Böylece tüm 3. taraf tetkiklerde ortak bir kılavuz kullanımını sağlanacak, zincire de tüm tarafları dahil etmiş olunması planlanmıştır.

Aşağıdaki ana başlıklar altında standartlar oluşturmuştur.  

 BRC Gıda Standardı: BRC-food

Bu standart, Perakendecilerin uyguladıkları HACCP sistemi, kalite yönetim sistemi, tesis çevre standartları, ürün kontrolü, süreç kontrolü, personele yönelik sistemi kanıtlar.

BRC Gıda Standardında; gıda işlenmeleri kategorize edilmiştir. Bunlar, 6 başlık altında değerlendirilmiş ve yayınlamıştır.

Kuruluşlar, NİSSERT’ e belgelendirme başvurusu yaparlarken bu kategorileri inceleyip kendileri için uygun alanda başvuru yapmalıdırlar.

1. İşlenmiş et ve balık ürünleri (Kırmızı ve beyaz et, balık, işlenmemiş et ve balık ürünleri),
2. Üretim (Taze ve dondurulmuş meyve sebze)
3. Günlük yiyecekler ( Süt ve süt ürünleri, yumurta)
4. Pişirilerek dondurulmuş, yemeğe yâda pişirmeye hazır et ve balık ürünleri,
5. Çevre koşullarına dayanıklı, ısı korumalı, paketli gıda ürünleri
6. Çevre koşullarına dayanıklı diğer gıda ürünleri (İçecekler, unlu mamuller, kurutulmuş gıdalar, hafif gıda ürünleri ve kahvaltı tahılları, sıvı ve katı yağlar, gıda katkı maddeleri)

 BRC Global Standard: Tüketici Ürünleri – Consumer Products
Bu standart, Perakendecilerin yasal şartları yerine getirdiğini ve tüketicilerin korunmasına yönelik sistemi kanıtlar.

Uygulamada; kuruluşlar ürünlerinin özelliklerini dikkate alarak, BRC Standardının bazı bölümlerini uygular bazı bölümlerini de uygulayamazı. Bu demek oluyor ki standartta ürüne özel uygulamalar mevcuttur.

BRC Global Standard: Tüketici Ürünleri – Consumer  Products

Özel markalı ürünler için yasal şartlara uyumun yanında tedarikçilerin teknik yeterliliklerinin onaylanmasını içermektedir.

Bu standartta markette satışa sunulan gıda dışı her türlü ürün, tüketici ürünleri şeklinde tanımlanmış. (örnek: Kırtasiye, temizlik malzemesi, tekstil, ev aletleri… vb.)

 BRC/IOP: Ambalaj Standardı – Packaging Standard

BRC /IOP standardı ambalaj tedarik eden firmaların uygulaması için oluşturulmuştur.

Bu standarda göre; güvenli gıda için ambalajın da uygun sistemde, tetkiklerden geçirilmiş olmalıdır. Uygunluğu tespit edilen ambalaj, özel markalı ürünlerde kullanılmasına izin verilen ürün demektir.
BRC Depolama ve Dağıtım Standardı- Storage & Distribution

Ürünlerin taşıması ve depolamasını gerçekleştiren kuruluşların uyması gereken gereklilikleri açıklayan standarttır.

Ticaret kuruluşları, ithalatçılar ve aracılık firmaları;  üretim, depolama, sevkiyat ve dağıtım faaliyetlerini gerçekleştirmiyorlarsa bu standardı uygulayamaz ve belgelenemezler.

Uygulamada, depolama ve dağıtım parçaları tek başına ya da birleşik olabilir. Dağıtım parçası genelde depolama ile birlikte faaliyet gösterir. Bunun yanında, toptancılık ve dış servis sağlama için depolama parçaları birleşik olarak ele alınabilir, onlar tek başlarına belgelenemezler.

BRC konusunda belgelenmek istiyorsanız, lütfen başvuru formumuzu  bize iletiniz.

Konu Hakkındaki Düşüncelerinizi İLETİŞİM Sayfamızı Kullanarak Bize Yazabilirsiniz