Hakkımızda


2002 yılında kurulmuş olan şirketimiz tetkik ve belgelendirme konularında, sektörünün ilklerinden ve en kapsamlılarındandır. NİSSERT’ in faaliyet konusu aşağıdaki gibidir.

Yönetim sistemleri belgelendirme faaliyetlerimiz:

TÜRKAK ve yurt dışı akrediteli olarak belgelendirme faaliyetlerimizi Türkiye içinde yapmaktayız. TÜRKAK’ dan, ISO 17021 sisteminde akredite olarak ISO 9001 ve ISO 14001 belgelendirmelerinin yanı sıra ISO 22000 de akrediteli ilk kuruluşuz. NİSSERT, FSSC tarafından da onaylanan ilk Türk kuruluş olmuştur.

Yönetim sistemleri bölümümüz aşağıdaki konularda tetkik ve belgelendirme yapmaktadır.

 • ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi
 • ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi
 • ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi
 • FSSC 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi
 • ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi
 • ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi
 • OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi
 • SA 8000 Sosyal Sorumluluk Yönetim Sistemi
 • ISO/TS 16949 Otomotiv Sektörü Kalite Yönetim Sistemi
 • ISO 13485 Medikal Sektörü Kalite Yönetim Sistemi

Ürün belgelendirme faaliyetlerimiz:

Kuruluşumuzun, ürün belgelendirme departmanı iki ana gruptan oluşmaktadır.

 1. A. Tarım grubumuz, T.C. Tarım ve Köyişleri Bakanlığından aldığı yetki ve temsilcisi olduğu yurt dışı akrediteli firmalar adına;
 • Organik tarım
 • İyi Tarım Uygulamaları
 • GLOBALG.A.P. (Eurepgap)
 • IFS Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi
 • BRC Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi
 • Helal Gıda
 • § Helal Ürün
 • § Helal Kozmetik

Belgelendirmesi yapmaktadır.

B. CE Markalaması ve Testleri

CE grubumuz, 18 ayrı direktifte faaliyet vermektedir. Bu direktifler;

– 93/42/EEC Tıbbi Cihazlar Direktifi

– 90/385/EEC Aktif Yerleştirilebilir Tıbbi Cihazlar Direktifi

– 98/79/EC İnvitro Diyognostik Tıbbi Cihazlar Direktifi

– CPR 305/2011Yapı Malzemeleri Regülasyonu

– 89/686/EEC Kişisel Koruyucu Teçhizat Direktifi

– 2009/48/EC (88/378/EEC) Oyuncakların Güvenliği Direktifi

– 92/42/EEC Sıcak Su Kazanları Direktifi

– 2006/42/EC Makineler Direktifi

– 2006/95/EC (ex-73/23/EEC) Düşük Voltaj Direktifi (LVD)

– 2009/105/EC (ex-87/404/EEC) Basit Basınçlı Kaplar Direktifi

– 2009/142/EC (ex-90/396/EEC) Gaz Yakan Cihazlar Direktifi

– 97/23/EC Basınçlı Teçhizat Direktifi

– 2004/108/EC Elektro-Manyetik Uyumluluk Direktifi (EMC)

– 95/16/EC Asansörler Direktifi

– 2004/22/EC Ölçü Aletleri Direktifi

– 93/15/EEC Sivil Kullanımlar İçin Patlayıcılar Direktifi

Şeklindedir.

Personel belgelendirme faaliyetlerimiz:

Uluslararası geçerliliği olan IRCA kayıtlı baş denetçi eğitimi ve bu eğitim sonunda yapılan sınavda başarılı olanlara baş denetçi sertifikası düzenlemekteyiz. Eğitimlerimiz planlı olup, özel gruplar için de gerçekleştirilebilmektedir.

Eğitim faaliyetlerimiz:

Yukarıda açıkladığımı, belgelendirmesini yaptığımız tüm konularda, planlı ve kuruluşa özgü olarak eğitim hizmeti vermekteyiz.

Eğitimlerimiz planlı olup, özel gruplar için de gerçekleştirilebilmektedir. Bununla birlikte, gerek NİSSERT ofisindeki eğitim salonlarında gerekse de kuruluşların mekanlarında gerçekleştirebilmektedir.

NİSSERT; Üretim ve hizmet alanlarında faaliyet gösteren tüm kamu ve özel sektör firmalarının ilgili standartlarda belirtilen yönetim sistemlerine uygunluğunun değerlendirilmesi faaliyetlerinin belgelendirilmesi ve bunun sürdürülmesinin garanti altına alınması amacıyla; ISO 17021,ISO 17020 ve TÜRKAK’ ın ilgili dokümanları çerçevesinde belgelendirme faaliyetlerini, elinde olmayan durumlar dışındaki (coğrafi konum, can güvenliği, vb.) veya tarafsızlık ilkesini etkilemeyecek tüm ülkelerden başvuruları kabul etmekte ve tetkik hizmetini yürütmektir.

KALİTE POLİTİKASI
İlgili ulusal ve uluslararası standard ve rehberlere uygun olarak her kesime tarafsız bir şekilde hizmet vermek amacımızdır. Bu nedenle ülkemizde kalite bilincinin yerleşmesi için üzerimize düşen her tür görevi mali, ticari ve siyasi baskı altında kalmadan, sertifikasyon faaliyetleri ile ilgili hiçbir şekilde danışmanlık hizmetleri vermeksizin herkese eşit şekilde yerine getirmek ve müşteri memnuniyetini sağlamak temel politikamızdır.

Bu hedefe ulaşmak için yönetim kurulumuz; ISO 17021:2011 ve ilgili rehberlere göre kurulmuş olan yönetim sistemin uygulanması sürdürülmesi ve etkinliğinin sürekli arttırılmasını sağlayacak eğitim, beceri, deneyim, alt yapı ve iş ortamı gibi kaynakların temini ve sürekli iyileştirmeyi mümkün kılan düzeltici önleyici faaliyetleri ön koşul olarak benimser.

NİSSERT, sertifikasyonun ülkemiz için yararlı olabilmesinde güven duygusunun esas olduğu inancı içinde;

Tarafsızlık/ Yeterlilik / Sorumluluk / Açıklık /Gizlilik ve Şikâyetlerin Çözümlenmesi

İlkelerini, tüm etkinliklerinde temel almaktadır.

NİSSERT çalışanları, yalnızca sertifikalandırılan kuruluşa karşı değil, sertifikalandırılan kuruluşun ilişki içinde bulunduğu diğer kişi, kurum ve kuruluşlara karşı da sorumludur. Şunu unutmayalım;

NİSSERT, VERDİĞİ SERTİFİKALANDIRMA HİZMETİNDE, TÜM PAYDAŞLAR ADINA BİLİRKİŞİDİR.

NİSSERT; verdiği hizmetlere yönelik itirazlara ve şikayetlere açık olmayı, bunlara kulak vermeyi ve bunları önyargısız biçimde incelemeyi ve sonuçlandırmayı, verdiği hizmetin kalitesi açısından temel sayar.

Her NİSSERT çalışanı, itiraz veya şikayet konusu olabilecek noktaların asgariye indirilmesi kadar, kendisine ulaşan duyumları hemen İtirazları ve Şikayetleri Değerlendirme Komitesine iletmekle yükümlüdür. Her NİSSERT çalışanı, sağlayacağı bilgi ve belgelerle, itirazın veya şikayetin hakkaniyet ölçütleri içinde ve nesnel biçimde en kısa sürede sonuçlandırılması için yardımcı olmalıdır.

Hiçbir MÜŞTERİMİZİN, şikayetini NİSSERT’ e duyuramama veya şikayetine yanıt alamama gibi bir şikayeti olmamalıdır.

Doç. Dr. İlhan KOÇHİSARLI