ISO 14001:2004

Hizmetinizin ya da ürününüzün, hammaddeden başlayarak son ürün/hizmet olana kadar geçen sürecin her safhasında çevre faktörlerinin belirlenmesi ve gerekli kontrol ve önlemler ile kontrol altına alınarak çevreye vereceğiniz zararın en aza indirilmesini sağlayan bir sistemin kurulmasını amaçlayan standartlar serisidir.
ISO 14000, ISO 9000 gibi ürün standardı değil sistem standardıdır. Bu standartlarda,  ne üretildiği ya da ne hizmeti verildiği değil nasıl üretildiği ile ilgilenilir. Kurduğunuz sistemdeki çevre performansının izlenmesi, sürekli iyileştirilmesi ve yasal şartlara uygunluğu baz alınır.

Kuruluşumuz ISO 14001 belgelendirmesini TÜRKAK ve CAI akrediteli olarak gerçekleştirmektedir.

 

ISO 14001 Sertifikasyonu Faydaları

  1. Yasal şartlara uyumun artırılmasını sağlar,
  2. Acil durumlara ve kazalara karşı hazırlıklı olunmasını sağlar,
  3. Maliyet ve verimliliğin kontrolünün artırılmasını sağlar,
  4. Kurumunuzun çevreye olan etkisini azaltırsınız,
  5. Müşterilerinizin ve yasal otoritelerin çevreye zarar vermeyen bir işletme olarak çalışmasında dolayı güvenini kazanırsınız,
  6. Enerji, su, vb. kaynaklarda tasarrufu sağlarsınız,
  7. Çevreye bıraktığınız atıkları azaltırsınız,

 

Neden Çevre Denetimi?

–        Kuruluş politikasına uygunluk

–        Mevzuatlara uygunluk

–        Yöntemlerin geliştirilmesi

–        Finansal yükümlülüklerin azaltılması

–        Olumsuz çevre etkilerinin azaltılması

–        Maliyetlerden tasarruf

–        Kuruluşun çevresel performansının değerlendirilmesi

–        Gelecekteki performans için temel oluşturulması

–        İlgili alanların bilinçlendirilmesi

–        İlgili taraflarla ilişkilerin geliştirilmesi

Bazı TS EN ISO 14000 Serisi Standartları:

–        TS EN ISO 14001 : 2004 Çevre Yönetim Sistemi-Özellikler ve Kullanım Kılavuzu

–        TS EN ISO 14004 : 2004 Çevre Yönetimi – Çevre Yönetim Sistemleri- Prensipler, Sistemler ve Destekleyici Teknikler İçin Genel Kılavuz

–        TS EN ISO 14020: Çevre Etiketleri ve Beyanları-Genel Prensipler

–        TS EN ISO 14031 : 2002 Çevre Yönetimi-Çevre Performans Değerlendirmesi-Kılavuz

–        TS EN ISO 14040 : 1998 Çevre Yönetimi – Hayat Boyu Değerlendirme Genel Prensipler ve Uygulamalar

Belgelendirme Süreci

–       ÇYS Ekibinin oluşturulması,

–       Kapsamın tespit edilmesi,

–       Üst yönetimin sorumluluklarını yerine getirmesi,

–       Politikanın belirlenmesi,

–       Eğitim ve/veya danışmanlık hizmeti,

–       Dokümanların hazırlanması ,

–       Çevre etki analizlerinin yapılması,

–       Sistemin en az üç ay uygulanması,

–       YGG toplantısı ve İç tetkikin tamamlanması,

–       Belgelendirilmek için başvuru,

–       Tetkik geçirilmesi,

–       ISO 14001 Belgesinin alınması,

–       Gözetim tetkiklerinin yapılması,

 

 

STANDART İÇERİĞİ

4 Çevre yönetim sistem gereklilikleri

4.1 Genel Gereklilikler

4.2 Çevre Politikası

4.3 Planlama

4.3.1Çevre Yönleri

4.3.2Yasal ve Diğer Gereklilikler

4.3.3Amaç, hedef ve programlar

4.4Uygulama ve operasyon

4.4.1Kaynaklar, roller, sorumluluk ve yetki

4.4.2 Yetki, eğitim, farkında olma

4.4.3 İletişim

4.4.4 Dokümantasyon

4.4.5 Doküman kontrolü

4.4.6 Operasyon kontrolü

4.4.7 Acil Durum hazırlığı

4.5 Kontrol

4.5.1 Gözlem ve Ölçme

4.5.2 Uygunluğun Değerlendirilmesi

4.5.3 Uygunsuzluk, düzeltici ve önleyici faaliyet

4.5.4 Kayıtların Kontrolü

4.5.5 İç Tetkik

4.6 Yönetimi Gözden Geçirme

ISO 14001 Başvuru Formu

Konu Hakkındaki Düşüncelerinizi İLETİŞİM Sayfamızı Kullanarak Bize Yazabilirsiniz