Gıda güvenlik yönetim sistemi için yeni olan ISO 22000 standardı gıda temini zincirinde güçsüz nokta bulunmamasını sağlamak amacı ile gerekli güvenliği amaçlar. Gıda temin zinciri ile entegrasyonu sağlaması ile gıda zincirindeki, tehlike ve maliyet artışına neden olacak hataların minimize edilmesine yardımcı olur.

Kuruluşumuz ISO 22000 belgelendirmesini TÜRKAK ve CAI akrediteli olarak gerçekleştirmektedir.

 

ISO 22000 Gıda Güvenlik Yönetim Sistemi Standardı

ISO 22000:2005 1Eylül 2005 yılında yayınlanmıştır. ISO/TC 34 teknik komitesinin 8. çalışma grubu tarafından hazırlanmıştır. ISO 22000 uluslararası olacak ve gıda zincirindeki bütün organizasyonları kapsayacak gıda güvenlik sisteminin gereklerini tanımlamaktadır.

Standart aşağıdaki amaçlara sahiptir;

–        Codex HACCP prensipleri ile uygunluk

–        Denetlenebilir bir standart sağlamak

–        ISO 9001 ve ISO 14000 arasındaki sırayı ve ilişkiyi düzenlemek

–        HACCP kavramlarının uluslar arası iletişimini sağlamak

ISO 22000 Sertifikasyonu Faydaları

Aşağıda, firmaların bir Gıda Güvenlik Yönetim Sistemi uygulamasını ve ISO 22000 standartları ile belgelendirilmesini etkileyecek anahtar faktörler bulunmaktadır;

–        Ürünlerin uluslar arası platformda daha kabul edilebilir olmasını sağlar, yakında, dünya çapında bir mutabakat ile gıda güvenlik yönetimi sistemi için genel bir standart olarak kabul görecektir.

–        Firmanın, ISO 22000 gereken ülkelere ihracat yapabilmesini sağlar. Firmanın müşteri ile yaptığı sözleşmedeki gereklerini sağlayabilmesini sağlar.

–        Ürün ve servis yükümlülüklerindeki riski azaltır.

–        Gıda zincirindeki organizasyonun üst ve alt tabakaları arasındaki iletişimi, gıda güvenlik tehlikelerinin her adımda, kontrol edilmesini ve bu sayede son müşteriye güvenli gıda ürününün teslimini sağlayarak genişletir.

–        ISO  gıda güvenlik yönetimi  sistemi tarafından  sağlanan  sürekli  İyileştirme döngüsünde bütün olarak rekabete destek olur.

–        ISO 22000, gıda güvenlik yönetim sistemi (FSMS) içindeki kontrol ölçümleri ile etkili bir kombinasyon kurarak, HACCP prensiplerinin ve Codex Alimentarius Komitesi tarafından geliştirilen uygulama adımlarının birbiri ile entegre olmasını sağlar.

–        Dünya çapındaki ürün/servis ve ticari uygulamaların birbiri ile uyumlu olmasını sağlar.

 

TS EN ISO 22000 Standardını Uygulayabilecek Kuruluşlar

TS EN ISO 22000 standardı kapsamında belgelendirme yapılabilecek olan dolaylı ve dolaylı olmayan kuruluşlar şunlardır.

 

Dolaylı Olan Kuruluşlar,

1-Yem üreticileri,

2-Hasatçılar,

3-Çiftçiler,

4-Gıda bileşeni üreticileri,

5-Gıda üreticileri,

6-Gıda satıcıları,

7-Gıda servisleri,

8-Hazır yemek firmaları,

9-Temizlik ve sanitasyon hizmeti veren kuruluşlar vs

ISO 22000 Standard Serisi

  1. ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi – Gıda Zincirindeki kuruluşlar için şartlar
  2. ISO/TS 22003 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi – Gıda güvenliği yönetim sistemlerinin tetkikini ve belgelendirmesini yapan kuruluşlar için şartlar (2006 ilk çeyrek)
  3. ISO/TS 22004 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi -ISO 22000:2005’in uygulanması ile ilgili kılavuzu  (Kasım 2005)
  4. ISO 22005,Yem ve gıda zincirinde izlenebilirlik- Sistem tasarımı ve hazırlanması için genel ilkeler ve kılavuzu

Belgelendirme Süreci

–       Gıda Güvenliği Ekibinin oluşturulması ve Ekip Liderinin belirlenmesi

–       Kapsamın tespit edilmesi,

–       Üst yönetimin sorumluluklarını yerine getirmesi,

–       Politikanın belirlenmesi,

–       Eğitim ve/veya danışmanlık hizmeti,

–       Dokümanların hazırlanması

–       Ön gereksinimlerin gözden geçirilmesi ve programlarının oluşturulması,

–       Akış şemalarının oluşturulması,

–       Ürün tanımlarının oluşturulması,

–       Tehlike analizlerinin yapılması,

–       Risk analizinin yapılması,

–       HACCP planı ve OÖGP (operasyonel ön gereksinim programları) oluşturulması,

–       Gerekli doğrulama ve geçerli kılmaların yapılması,

–       Sistemin en az üç ay uygulanması,

–       YGG toplantısı ve İç tetkikin tamamlanması,

–       Belgelendirilmek için başvuru,

–       Tetkik geçirilmesi,

–       ISO 22000 Belgesinin alınması,

–       Gözetim tetkiklerinin yapılması,

 

 

 

 

 

 

 

 

STANDART İÇERİĞİ

 

4 Gıda güvenliği yönetim sistemi

4.1 Genel Şartlar

4.2 Dokümantasyon Şartları

5 Yönetim sorumluluğu

5.1 Yönetimin taahhüdü

5.2 Gıda güvenliği politikası

5.3 Gıda güvenliği yönetim sisteminin planlanması

5.4 Sorumluluk ve yetki

5.5 Gıda güvenliği ekip lideri

5.6 İletişim

5.7 Acil durumlara hazırlılık ve müdahale

5.8 Yönetimin gözden geçirmesi

6 Kaynak yönetimi

6.1 Kaynakların sağlanması

6.2 İnsan kaynakları

6.3 Alt yapı

6.4 Çalışma ortamı

7 Güvenli ürün planlama ve gerçekleştirme

7.1 Genel

7.2 Ön gereksinim programları

7.3 Tehlike analizlerini gerçekleştirmenin birincil aşamaları

7.4 Tehlike analizi

7.5 Operasyonel ön gereksinim programlarının oluşturulması

7.6 HACCP planının oluşturulması

7.7 OGP ve HACCP planlarında belirtilen başlangıç bilgi ve dokümanların güncelleştirilmesi

7.8 Doğrulama planlaması

7.9 İzlenebilirlik sistemi

7.10 Uygunsuzluk kontrolü

8 Gıda güvenliği yönetim sisteminin geçerli kılınması, doğrulanması ve iyileştirilmesi

8.1 Genel

8.2 Kontrol önlem kombinasyonlarının geçerli kılınması

8.3 İzleme ve ölçmenin kontrolü

8.4 Gıda güvenliği yönetim sisteminin doğrulanması

8.5 İyileştirme

ISO 22000 Başvuru Formu

 

Konu Hakkındaki Düşüncelerinizi İLETİŞİM Sayfamızı Kullanarak Bize Yazabilirsiniz