ISO 9000 – Kalite Yönetim Sistemi

NİSSERT 2000 yılından buyana yaptığı ISO 9001 tetkik ve belgelendirme hizmetlerini, yenilenen standarda göre sistemini geliştirerek devam etmektedir. NİSSERT, kuruluşunuza sağlayacak birçok avantajları içeren, bu uluslararası bir standardı, tetkik etmekte ve belgelendirmektedir.

NİSSERT, kalite yönetim sisteminin uygunluğu hakkında dünya çapında ve tarafsız bir belge olan ISO 9001 belgelendirme hizmetini, TÜRKAK ve CAI akrediteli olarak gerçekleştirmektedir.

Firmaların Başarısı ürünlerinin/hizmetinin pazardaki başarısı ile ifade edilebilir. Sağlıklı bir ticari pozisyon buna bağlıdır.

Kalitenin devamlılığının sağlanması ve bu durumun belgelendirilmesi önem kazanmıştır.

Artan müşteri talepleri, uluslararası pazarın tercihleri, ürünle ve hizmetle ilgili firmanın sorumlulukları, kalite yönetim sistemine önemli bir anlam yüklenmektedir.

Kalite Yönetim Sistemi Niçin Gerekli?

– Ürün/Hizmet güvenliğinin sağlanması,

– Sürekli iyileştirmenin gerçekleştirilmesi,

– Kalitenin planlanması ve bunlara paralel olarak firma politikasının belirlenmesi için kalite yönetim sistemi gereklidir.

Tetkikçilerimiz; NİSSERT tetkikçileri son derece deneyimli, konularında uzman ve alanlarında eğitimlerini tamamlamış kişilerden oluşmaktadır. Ayrıca özel durumlarda; Üniversitelerden, çeşitli uzman kurumlardan sağlanan tetkikçilerden de yararlanılmaktadır.

– NİSSERT için müşteri yararı ön plandadır ve temel faaliyet bu anlayışla inşa edilmiştir.

– Standart, müşteri isteklerinin esas alınmasını talep ettiği için, tetkikçilerimiz adeta müşteri gibi bakarak çalışmayı hedeflemektedir.

Kalite Yönetim Sistemi Nedir?

Sistem: Birbiriyle ilgili veya etkileşimli elemanların kümesi

Kalite: Yapısal özellikler kümesinin şartları yerine getirme derecesi

Yönetim Sistemi: Politika ve hedeflerin oluşturulması ve bu hedeflere ulaşılması için sistem

Kalite Yönetim Sistemi: Kaliteyle ilgili, organizasyonu yönlendiren ve kontrol eden yönetim sistemi

ISO 9000 Standartlarının Gelişim Süreci

– MIL-Q-9858(1963)

– AQAP(1968)

– MOD standartlari

– BS klavuzları(1973)

– BS 5750(1979)

– ISO 9001(1987)

– EN 29000(1988)

– ISO 9001(1994)

– ISO 9001(2000)

– ISO 9001(2008)ISO 9000 Serisi Standartlar

– ISO 9000: 20005 : Kalite Yönetim Sistemleri – Temel Terimler ve Sözlük

– ISO 9001: 2008 : Kalite Yönetim Sistemleri – Şartlar

ISO 9001 Maddelerinin Yapısı

1. Kapsam

2. Bilgi Referansları

3. Terimler ve Tanımlar.

4. Kalite Yönetim Sistemi.

5. Yönetim Sorumluluğu.

6. Kaynak Yönetimi.

7. Ürün Gerçekleştirme.

8. Ölçme, Analiz ve İyileşme.

ISO 9001:2008 Standardı Yürürlülüğe Girdi

ISO 9001:2000 Standardı, 15 Kasım 2008 tarihinde, ISO 9001:2008 olarak yenilenmiştir. Yeni ISO 9001 Standardı önemli değişiklikler getirmemektedir.

– Mevcut ISO 9001:2000 belgeleri, 15 Kasım 2010 tarihine kadar geçerli olacaktır. Bu tarihe kadar, ISO 9001:2000 ve ISO 9001:2008 belgeleri arasında statü farkı olmayacaktır.

– 15 Kasım 2009 tarihinden sonra yapılacak yeni belgelendirme veya belge yenileme işlemleri, ISO 9001:2008 uyarınca yürütülecektir.

İki standart arasındaki farkları, genel olarak farklar linkimizde hazırladığımız bilgilendirme metini ile bilgilerinize sunuyoruz. Bu metinde, yalnızca değişikliği içeren bölüm veya ibareler gösterilmiştir. Orijinal standardın, kendi sistem ve sektörünüze göre, tarafınızdan gözden geçirilmesinde yarar görmekteyiz.

SÜREÇ YAKLAŞIMI

ISO 9000 Kalite Yönetim Sistemi süreç odaklı bir yaklaşım olup, süreçler tanımlanmalı ve etkileşimleri dokümante edilmelidir.

Standart süreci; Girdileri çıktı haline getiren birbirleriyle ilgili ve etkileşimli faaliyetler takımı olarak tanımlamaktadır.

Süreçlerin, sistematik bir şekilde tanımlanması ve yönetimi ile süreçlerin birbirleri ile etkileşimlerinin belirlenmesi süreç yaklaşımı olarak isimlendirilir.

Yönetim sisteminin etkinliğinin iyileştirilmesi

Planla: Ulaşılabilir hedef ve proseslerin oluşturulması, kaynakların atanması

Uygula: Planan düzenlemenin uygulanması; proseslerin işletilmesi

Kontrol Et: Plan, uygulama ve sonucun organizasyon hedef, politika ve şartlara göre izlenmesi, durumun raporlanması

Önlem: Kontrole ait bilgilerin kullanılarak eğilimlerin değerlendirilmesi veya hataların düzeltilmesi

Süreçlerin oluşturulmasında aşağıdaki noktalara dikkat etmelisiniz.

– Tanımladığınız süreçler tüm üretim/hizmet akışınızı karşılıyor olmalı.

– Süreçler ilgili açıklayıcı olmalı.

– Her sürecin sorumlusu(ları) atanmalı.

– Süreçlerin oluşturulması, uygulanması, sürekliliğinin sağlanması, izlenmesi, ölçülmesi ve iyileştirilmesi için yöntemler tanımlanmalı ve kayıtları tutulmalıdır.

– Ölçüm sonuçları ve hedefler diğer süreçlerle örtüşüyor olmalı.

ISO 9001 Belgelendirmesi ve eğitimleri hakkında detaylı bilgiyi nissert@nissert.com mail adresi ile iletişime geçerek edinebilirsiniz.

ISO 9001 Başvuru Formu

Konu Hakkındaki Düşüncelerinizi İLETİŞİM Sayfamızı Kullanarak Bize Yazabilirsiniz